Sparraus Etelä- ja Länsi-Suomen ohjelmavalmisteluun

MDI tuki Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakuntaliittoja uuden rakennerahasto-ohjelman valmistelussa. Etelä- ja Länsi-Suomi tuottavat Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmaan yhteisen osion. MDI:n tehtävänä oli järjestää alueen maakuntien keskeisten sidosryhmien yhteiset vuorovaikutteiset työpajat (3 kpl), joissa analysoitiin alueen nykytila SWOT-analyysillä, määriteltiin yhteinen tahtotila ohjelmalle ja tehtiin valintoja ohjelman sisällöistä maakuntien ja HALKE:n linjausten sekä EU 2020 -strategian ja Itämeristrategian pohjalta. Työpajojen lisäksi MDI toteutti dokumenttianalyysin ja sähköisen kyselyn sekä teki joukon asiantuntijahaastatteluita. Työ toteutettiin kesä-syyskuussa 2012.