SOTE-uudistuksen valmisteluun ja toiminnan kehittämiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden puitesopimus Päijät-Hämeessä. MDI mukana NHG:n kumppanina

MDI solmi yhdessä NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa puitesopimuksen asiantuntijapalveluiden tuottamisesta sote-uudistuksen valmisteluun ja sote-palveluiden kehittämiseen liittyen Päijät-Hämeessä. Sopimus on kestoltaan kaksi vuotta ja sisältää option yhdestä jatkovuodesta. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä muodostui vuonna 2017, kun Lahden kaupungin ja Peruspalvelukeskus Oivan perusterveydenhuolto yhdistyivät hyvinvointikuntayhtymäksi, joka palvelee yli 212 000 asukasta Päijät-Hämeessä.