Sote-ostopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely

MDI toteutti kevään 2020 aikana Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ostopalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn. Työn tavoitteena oli selvittää asiakastyytyväisyys kattavasti toimialan eri tulosalueiden ja niiden yksiköiden ostopalveluista. Työ piti sisällään asiakastyytyväisyyskyselyn organisoinnin ja kaavakkeiden laatimisen, kyselyn toteutuksen, kyselyiden tulosten analysoinnin ja työn esittelyn.