Skenaarioprosessi Satakuntaliitolle

MDI tuotti Satakuntaliitolle skenaariotarkastelun, joka sisälsi 4-5 skenaariovaihtoehtoa ja niiden varautumissuunnitelmat. Työ toteutettiin vuorovaikutteisena prosessina sisältäen kuusi, laajaa sidosryhmätyöpajaa ja -seminaaria, Satakunnan yrittäjille ja nuorille vaikuttajille suunnatut tulevaisuushaastattelut sekä työtä ohjaavan ydinryhmän sparrausta. Työ pohjautui tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin (mm. tulevaisuustaulukko, fore-/ backcasting) ja työskentelyssä hyödynnettiin myös verkkopohjaisia yhteistyöalustoja. Valmis raportti skenaariotarkastelusta esitellään Satakunnan tulevaisuusfoorumissa marraskuussa 2020. Työ toteutettiin yhdessä Futures Gardenin kanssa. Valmis skenaarioraportti: http://www.satakuntaliitto.fi/sites/satakuntaliitto.fi/files/tiedostot/Aluekehitys/MaSu2050/satakunnan_skenaariot_2050_89255.pdf