Skenaarioprosessi Satakuntaliitolle

MDI tuottaa Satakuntaliitolle skenaariotarkastelun, joka sisältää 4-5 skenaariovaihtoehtoa ja niiden varautumissuunnitelmat. Työ toteutetaan vuorovaikutteisena prosessina sisältäen kuusi, laajaa sidosryhmätyöpajaa ja -seminaaria, Satakunnan yrittäjille ja nuorille vaikuttajille suunnatut tulevaisuushaastattelut sekä työtä ohjaavan ydinryhmän sparrausta. Työ pohjautuu tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin (mm. tulevaisuustaulukko, fore-/ backcasting) ja työskentelyssä hyödynnetään myös verkkopohjaisia yhteistyöalustoja. Valmis raportti skenaariotarkastelusta esitellään Satakunnan tulevaisuusfoorumissa 2020. Työ toteutetaan yhdessä Futures Gardenin kanssa.