Seutukaupunkien tilastoanalyysi

MDI toteutti seutukaupunkiverkoston ja SEUTU-ohjelman toimeksiannosta tilastoihin perustuvan analyysin 55 suomalaisen seutukaupungin elinvoimasta ja vetovoimasta. Joukkoa kutsutaan T55-kaupungeiksi. Analyysin punaisena lankana on seutukaupunkien asema, rooli ja merkitys suomalaisen aluekehityksen ja kaupunkipolitiikan kentällä. Analyysin perusteella seutukaupungeilla oli keskenään enemmän erottavia kuin yhdistäviä tekijöitä. Erityisesti työllisyys- ja yritysdynamiikassa erot olivat huomattavia. 12 seutukaupungissa työllisyysaste ylitti 70 %:a jo 2016, kun taas neljässä seutukaupungissa työllisyysaste jäi jopa alle 60 %:n. Seutukaupunkien elinvoimaa rapautti kaksi olennaista tekijää: negatiivinen väestö- ja työpaikkakehitys. Vain neljä seutukaupunkia pääsi väestönkehityksessä kasvu-uralle vuosina 2010–2017. Selvityksessä esitettiin tilastolliseen analyysiin nojaavat elinvoima- ja vetovoima-analyysin tulokset sekä joukko ehdotuksia seutukaupunkien kehittämiseksi. Lataa koko analyysi tästä: https://www.mdi.fi/content/uploads/2018/05/T55-seutukaupunkianalyysi.pdf