Seutukaupunkien rooli maakuntauudistuksessa

Seutukaupungit ovat maakuntakeskuksia pienempiä talousalueensa keskuskaupunkeja tai keskuspareja, joilla on myös merkittävä rooli koko maan elinvoiman kannalta. Toimintaympäristön muutokset muokkaavat tällä hetkellä voimakkaasti kuntakenttää ja seutukaupunkeja. Maakuntauudistuksessa* rakennetaan maakunnan ja kuntien välisiä rajapintoja ja työnjakoa, joilla tulee olemaan vaikutusta kuntien ja alueiden elinvoimaan. Valmistelutyötä tehtiin kymmenissä, jopa sadoissa työryhmissä valtakunnallisesti ja maakunnissa, ja työryhmien kokoonpano sekä laajuus luonnollisesti vaihteli huomattavasti. Lisäksi toimintaympäristöä ravistelee myös koulutuksen valtakunnallinen reformi, jossa erityisesti toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuu merkittäviä leikkauksia. Muutoksista johtuen seutukaupungit päättivät käynnistää ”Seutukaupungit osana tulevaisuuden elinvoimapalveluja” -selvityksen. Selvityksellä luotiin nopeassa tahdissa kesän ja syksyn aikana kokonaiskuva siitä, kuinka seutukaupungit näkyvät tulevien elinvoimapalvelujen suunnittelussa ja alustavissa visioissa eri maakunnissa ja valtakunnallisesti. Selvityksessä tunnistettiin maakuntauudistuksessa seutukaupunkien kannalta keskeiset elinvoimapalvelujen osa-alueet, jotka tulevat vaikuttamaan seutukaupunkien tarjoamiin elinvoimapalveluihin tai niiden tarpeeseen. Selvitys antoi laajan tietopohjan seutukaupungeille osallistua elinvoimapalvelujen muotoiluun niin maakunnan kuin valtakunnan tasoilla sekä tehdä päätöksiä omien elinvoimapalvelujen rooliin liittyen.

*Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituksen kaatuessa keväällä 2019.