Seutukaupungit, pieni kaupungistuminen ja asuntopolitiikka

Työssä kuvataan tarkemmin väestökehityksen trendiä seutukaupungeissa paikallisella tasolla, eli kuvataan seutukaupunkien sisäistä kehitystä. Vaikka suurimmassa osassa Suomen 56:ssa seutukaupungissa väestönkehitys on ollut 2010-luvulla negatiivista, tarkoituksena on havaita, tapahtuuko laajemman supistuvan alueen sisällä kasvua, esimerkiksi keskustaajamassa tai muissa alueellisissa keskuksissa, eli tapahtuuko ns. pientä kaupungistumista. Tarkastelu toteutetaan kuntien osa-alueittain. Tilastollisista osa-alueista kuvataan alueella tapahtunutta väestönkehitystä sekä tähän vaikuttaneita tekijöitä eli syntyvyyttä, kuolleisuutta ja muuttoliikettä. Tavoitteena on muodostaa moninainen ”iso kuva” seutukaupunkien sisällä tapahtuvasta kehityksestä, mahdollisista yhteneväisyyksistä ja eroista. Tilastollisten osa-alueittisen tarkastelun lisäksi jokaisesta kaupungista tehdään mikrosijaintien kuvaamiseksi jokaisen kunnan osalta tarkastellaan kunnan väestönkehitystä myös 1x1km väestöruutuihin perustuen, jossa paljastuu jokaisen kunnan sisältä kasvavat ja supistuvat alueet.