Seudullisten yrityspalvelujen prosessikuvaukset

Toimivat seudulliset yrityspalvelut ovat yksi kulmakivi alueen elinkeinojen ja elinvoiman kehittämiselle. Usean eri organisaation toiminnasta rakentuvan palvelukokonaisuuden kehittäminen yhteisinä prosesseina parantaa ymmärrystä seudullisesta palvelukokonaisuudesta ja vähentää osaoptimoinnin riskiä. MDI perehtyi seudullisten yrityspalveluiden prosessien kehittämiseen Keski-Uudellamaalla Keuken toimeksiannosta. Työ sisälsi lähipäiviä asiakkaalla yrityspalveluprosessien kuvaamiseksi, seudullisia työpajoja yhteisen näkemyksen vahvistamiseksi ja yrityksille suunnatun kehittämispäivän prosessien testaamiseksi sekä räätälöityjä yritysneuvojien valmennuksia. Työ valmistui marraskuussa 2015.