Selvitys rakennusperintöavustusten taloudellisista vaikutuksista

Hyvin hoidettu rakennettu kulttuuriympäristö lisää ympäristön ja alueen viihtyisyyttä sekä houkuttelevuutta niin asukkaiden, matkailijoiden kuin yritysten näkökulmasta. MDI selvitti ympäristöministeriön toimeksiannosta rakennusperintöavustusten taloudellisia vaikutuksia. Selvityksen kohteena olivat ELY-keskusten ja Museoviraston myöntämät rakennusperinnön hoitoon suunnatut avustukset. Selvityksen tarkoituksena oli luoda kuva avustusten käytön kohdentumisesta ja vaikuttavuudesta. Vaikutuksista avustettavien kohteiden kuntoon ja käyttöön sekä avustusten taloudellisista vaikutuksista. Selvityksen tavoitteena oli myös muodostaa käsitys avustusten suorista ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksista avustuksen kohteena oleville rakennetuille ympäristöille sekä näiden sijaintialueille. Selvityksessä hyödynnetään ELY-keskusten ja Museoviraston tilastoaineistoja sekä kerätään uutta aineistoa sähköisen kyselyn ja haastatteluiden avulla. Työ valmistuu lokakuussa 2018.