Selvitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 neuvontatoimenpiteen toteutuksesta, tuloksista ja alustavista vaikutuksista

MDI arvioi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 neuvontatoimenpiteen toteutusta, tuloksia ja alustavia vaikutuksia vuosina 2016 – 2018. Arvioinnin aikana tehtiin laajaa tiedonkeruuta mm. neuvoja- ja viljelijäkyselyjen, haastattelujen sekä Ruokaviraston seurantatietojen kautta. Arviointi tehtiin kolmessa osassa. Kaikki raportit löytyvät sivulta https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/arviointi-neuvonta/