Selvitys maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuloksista ja vaikutuksista maatalousalan kilpailukykyyn

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 tavoitellaan maatalousalan kilpailukyvyn vahvistamista useiden eri toimenpiteiden kautta. Pellervon taloustutkimus PTT:n ja MDI:n (alihankkijana) toteuttamassa selvityksessä arvioitiin maaseutuohjelman vaikutuksia maatalousalan kilpailukykyyn. Arviointi pohjautui seuranta- ja tilastotiedon analysointiin, laajoihin kyselyihin ja haastatteluihin.

Linkki raporttiin: https://www.ptt.fi/media/tp199_f.pdf