Selvitys maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuloksista ja vaikutuksista maatalousalan kilpailukykyyn

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 tavoitellaan maatalousalan kilpailukyvyn vahvistamista useiden eri toimenpiteiden kautta. MDI:n ja Pellervon taloustutkimus PTT:n toteuttamassa selvityksessä arvioitiin kehittämisohjelman vaikutuksia maatalousalan kilpailukykyyn. MDI toimi työssä PTT:n alihankkijana. Työ pohjautui pääosin seuranta- ja tilastotiedon analysointiin ja siinä pyrittiin käyttämään kontrafaktuaalista arviointiotetta. Arviointi toteutetaan osissa. Vuonna 2017 toteutettiin maaseudun kehittämisohjelman tuloksellisuusselvitys ja vuonna 2019 vaikuttavuusselvitys. Työ vamistui keväällä 2019. Raportti: https://www.ptt.fi/media/tp199_f.pdf