Selvitys koronakriisin vaikutuksista nuorisoalaan

Projektissa toteutettiin kevyt kirjallisuuskatsaus, sähköinen kysely, fokusryhmähaastattelut nuorisotoimijoille ja projektin tulokset ja analyysin kokoava loppuraportti. Selvityksessä tarkasteltiin kriisin vaikutuksia eri nuorisotyön ja -toiminnan muotoihin. Selvityksen tulosten validointiin webinaarissa. Työn avulla tuetaan nuorisotyön ja -toiminnan tulevaisuuden varautumista sekä alan roolin hahmottamista pandemian jälkeisenä aikana. Toteuttajakumppanina toimivat Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniasta Anne Puuronen, Mirja Määttä, Jaana Poikolainen ja Jussi Ronkainen. Linkki selvitykseen: https://www.mdi.fi/content/uploads/Selvitys-koronakriisin-vaikutuksista-nuorisotoimialaan-loppuraportti-20.9.2021.pdf