Selvitys koronakriisin vaikutuksista nuorisoalaan

Projektissa toteutetaan kevyt kirjallisuuskatsaus, sähköinen kysely, fokusryhmähaastattelut nuorisotoimijoille ja projektin tulokset ja analyysin kokoava loppuraportti. Selvityksen tulosten validointi tapahtuu webinaarissa ja lisäksi toteutetaan podcast-nauhoitus ja mediatiedote tuloksista. Selvityksen tavoitteena on tarkastella kriisin vaikutuksia eri nuorisotyön ja -toiminnan muotoihin. Metodologisesti työssä on kyse vaikutusten arvioinnista. Projekti toteutetaan yhteistyössä nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian kanssa. Työ on valmis 30.6.2021 mennessä. Työn avulla tuetaan nuorisotyön ja -toiminnan tulevaisuuden varautumista sekä alan roolin hahmottamista pandemian jälkeisenä aikana. Toteuttajakumppanina toimii Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniasta Anne Puuronen, Mirja Määttä, Jaana Poikolainen ja Jussi Ronkainen