Selvitys kehittämisyhtiön paikasta ja roolista

MDI teki Itä-Uudenmaan kehittämisyhtiölle selvityksen kehittämisyhtiön paikasta ja roolista kehittämisen kentässä. Työllä hahmotettiin missä peliasennossa Posintra tällä hetkellä on, ja vielä perusteellisemmin pyrittiin hahmottamaan, että millä kentällä pelataan. Posintra on toiminut kehittämisyhtiönä Itä-Uudellamaalla jo kahden vuosikymmenen aikana. Sillä on ollut kohtuullisen hyvä imu alusta asti, muutospaineet ovat syntyneet erityisesti ulkoisten tekijöiden kautta. Selvityksen hetkellä isoin kysymys oli kehittämis- ja kasvupalvelujen tuottaminen kunnille, jotka ovat kilpailuttaneet palvelut. Joillakin kunnilla on kasvava halukkuus kanavoida kehittäminen oman toiminnan kautta, ei seudullisen kehittämisen kautta. Siihen liittyvä toinen keskeinen tekijä oli maakuntauudistus*, Uudenmaan erityisratkaisut ja niiden vaikutukset kehittämiseen. Kolmas akuutti kysymys oli julkisen kehittämisrahoituksen riittävyys. Työssä haastateltiin kaikki hallituksen jäsenet sekä käsiteltiin kehittämisyhtiön asemaa keskeisten toimijoiden työpajassa. Työ valmistui keväällä 2017.

*Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituksen kaatuessa keväällä 2019.