Selvitys Hämeen työmarkkinoiden osaamistarpeiden keräämisestä ja hyödyntämisestä

Syksyn ja loppuvuoden 2021 aikana toteutetaan Hämeen ELY-keskuksen toimialueella selvitystyö, jossa tavoitteena on kerätä tietoa sekä analysoida ja kuvata, miten alueen eri toimijat keräävät ja hyödyntävät työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja osaamistarpeiden ennakointiin liittyvää tietoa. Selvitystyöllä pyritään lisäämään ymmärrystä, miten ja kuinka järjestelmällisesti tietoa kerätään, miten tietoa käsitellään ja analysoidaan sekä mihin käyttötarkoituksiin tietoa hyödynnetään. Selvityksen päämääränä on tuottaa ehdotuksia, miten alueellista osaamistarpeiden kartoitusta ja ennakointia voitaisiin kehittää vahvemmin eri osapuolia hyödyttäväksi, yhdensuuntaisemmaksi ja kokonaisuutena vaikuttavammaksi toiminnaksi. Selvitys toteutetaan yhteistyössä Foredata Oy:n Mikael Andolinin kanssa.