Selvitys eurooppalaisista saaristo- ja vesistöaluepolitiikoista

MDI selvitti maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta eurooppalaisia saaristo- ja vesistöaluepolitiikkoja. Selvityksessä luodaan ensimmäistä kertaa kansainvälinen vertailu valikoitujen Euroopan maiden, mukaan lukien Suomen, saaristoisuudesta ja vesistöisyydestä sekä näitä alueita koskevista aluepolitiikoista. Selvityksessä annettiin myös kehittämissuosituksia EU:n seuraavaa ohjelmakautta varten. Selvityksessä koottiin tilasto- ja tutkimusaineistoa eri maista sekä kerättiin uutta aineistoa sähköisen kyselyn, haastatteluiden ja alkuperäiskielisten dokumenttien analyysin avulla. Raportti on luettavana Valtioneuvoston sivuilta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161269