Selvitys EU-ohjelmien ylileveästä kansallisesta täytäntöönpanosta

MDI selvitti yhdessä Swecon kanssa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallinnan yksinkertaistamismenettelyjen käyttöä. Tehtävänä oli tarkastella gold platingia, jolla tarkoitetaan EU-lainsäädännön vaatimusten ylittävää kansallista täytäntöönpanoa, eli suomeksi ohjelmatyön tarpeetonta monimutkaistumista ja kallistumista. Tutkimuksessa vertailtiin jäsenmaiden tilannetta, kuvattiin millä aloilla gold plating on yleisintä ja miksi, sekä selvitettiin hallinnollisten kustannusten määrää jäsenvaltioittain. Suomen osalta tutkimus käsitti rakennerahasto-ohjelman sekä maaseudun kehittämisohjelman. Selvityksen aineistoa kerättiin maksatusviranomaisen haastattelulla ja tuensaajille suuntautuvalla kyselyllä.