Selvitys etätyön vaikutuksista liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin

MDI laati Ramboll Finlandin ja Telian kanssa selvityksen etätyön vaikutuksista liikenteen kasvihuonepäästöihin. Työssä tarkasteltiin etätyön odotettavaa yleistymistä ja sen vaikutusta liikenteen kasvihuonepäästöihin sekä mahdollisia ohjauskeinoja etätyön edistämiseen. Linkki selvitykseen: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163413