Selvitys etätyön vaikutuksista liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin

MDI laatii Ramboll Finlandin ja Telian kanssa selvityksen etätyön vaikutuksista liikenteen kasvihuonepäästöihin. Työssä tarkastellaan etätyön odotettavaa yleistymistä ja sen vaikutusta liikenteen kasvihuonepäästöihin sekä mahdollisia ohjauskeinoja etätyön edistämiseen.