Selvitys ARA-vuokra-asuntotarjouksista kieltäytymisistä

Koska ARA-vuokra-asuntotarjouksista kieltäytyminen aiheuttaa eri osapuolille negatiivisia vaikutuksia, on tarvetta saada tietoa asuntotarjouksista kieltäytymisen syistä sekä kehittää asuntotarjousten vastaanottamiseen liittyvää prosessia kieltäytymisten määrän vähentämiseksi. Selvityksessä tuotetaan ensinnäkin tietoa, mitä ovat asuntoon, asuntotarjouksiin ja asukasryhmiin liittyvät syyt asuntotarjouksesta kieltäytymiselle. Selvityksessä tarkastellaan, mitkä syyt vaikuttavat asunnosta kieltäytymisiin, minkälaiset asuntotarjoukset johtavat useimmin kieltäytymisiin ja onko löydettävissä joitain asukasryhmiä, joiden kohdalla kieltäytyminen on yleisempää. Selvityksen toisena päätehtävänä on tuottaa tietoa siitä, millaisilla asuntotarjousprosessiin, asuntojen markkinointiin ja asuntokantaan liittyvillä toimilla kieltäytymisiä voitaisiin vähentää. Selvitys kohdentuu viiteen pääkaupunkiseudulla toimivaan vuokrataloyhtiöön: Stadin asunnot, Espoon asunnot Oy, Vantaan asunnot Oy (VAV), M2 Kodit ja Asuntosäätiö. Selvityksessä käytetään aineistona vuokrataloyhtiöiden tilastoja, asuntotarjouksesta kieltäytyneille suunnattua kyselyä ja haastatteluita sekä asiantuntijahaastatteluita. Selvityksen tuloksena syntyy kirjallinen raportti ja tuloksista kertova Powerpoint-tiedosto. Selvitys toteutetaan lokakuun 2020-helmikuun 2021 välisenä aikana.