Selvitys ARA-vuokra-asuntotarjouksista kieltäytymisistä

ARA-vuokra-asuntotarjouksista kieltäytyminen aiheuttaa eri osapuolille negatiivisia vaikutuksia, joten on tarve saada tietoa asuntotarjouksista kieltäytymisen syistä sekä kehittää asuntotarjousten vastaanottamiseen liittyvää prosessia kieltäytymisten määrän vähentämiseksi. Selvityksessä tuotettiin tietoa, mitä ovat asuntoon, asuntotarjouksiin ja asukasryhmiin liittyvät syyt asuntotarjouksesta kieltäytymiselle. Toisena päätehtävänä oli tuottaa tietoa siitä, millaisilla asuntotarjousprosessiin, asuntojen markkinointiin ja asuntokantaan liittyvillä toimilla kieltäytymisiä voitaisiin vähentää.

Selvitys kohdentui viiteen pääkaupunkiseudulla toimivaan vuokrataloyhtiöön: Stadin asunnot, Espoon asunnot Oy, Vantaan asunnot Oy (VAV), M2 Kodit ja Asuntosäätiö. Selvityksessä käytettiin aineistona vuokrataloyhtiöiden tilastoja, asuntotarjouksesta kieltäytyneille suunnattua kyselyä ja haastatteluita sekä asiantuntijahaastatteluita. Selvitys toteutettiin lokakuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana.

Selvitys löytyy ARAn hankepankista: https://ara-hankepankki.fi/show/629
Tuloksista kertova PowerPoint-esitys: https://www.mdi.fi/content/uploads/Tulokset_selvitys-pks-ARA-asuntotarjouksista-kielta%CC%88ytymisesta%CC%88_final.pdf