Seinäjoen ydinkeskustan kehittäminen

Into Seinäjoki käynnisti Operaatio Meidän Seinäjoki – Vaikuta ydinkeskustan kehittämiseen -projektin, jossa tarkoituksena oli kartoittaa käyttäjälähtöisesti asukkaiden ja alueella toimijoiden visioita siihen, millaiseksi Seinäjoen ydinkeskusta tulisi kehittyä ja mitä toimintoja keskustan alueella (rajattu alue) tulisi olla. MDI toteutti Into Seinäjoen toimeksiannosta kolme intensiivistä työpajaa helmikuun alussa 2016. Työpajojen tavoitteena oli kerätä eri intressiryhmien näkemyksiä ydinkeskustan kehittämisestä.