SeAMK tarinaleiri

Tänä päivänä kehitetään ja vaikutetaan tarinoiden kautta. Seinäjoen ammattikorkeakoulu halusi liittää OKM:lle toimitettavaan toimilupahakemukseensa oman tarinansa, jonka kautta avataan ammattikorkeakoulun merkitys Seinäjoen seudun ja koko Etelä-Pohjanmaan kehittymiselle. Ennen leiriä MDI keräsi tarinan pohjaksi lehtijuttuja, valokuvia, piirroksia, historiallisia tapahtumien kuvauksia, mielikuvia sekä tunnelmakuvauksia alueesta ja ammattikorkeakoulusta. Leiri toteutettiin 24h intensiivisenä tarinaleirinä kesäkuussa 2013. Leirillä koottiin muistelukartta ja etenemiskuvaus alueella tapahtuneista kehittämisprosesseista ja arvioita ammattikorkeakoulun vaikutuksista kehityskulkuihin. Historiallisen analyysin lisäksi tarinaleirillä tehtiin myös tulevaisuuden tarkastelu, jossa arvioitiin millainen merkitys ammattikorkeakoululla on ja voi olla valittujen tapausten kehittymisessä tulevien 10 vuoden aikana.