Satakunnan TKI-foorumien työpajojen fasilitointi

Satakuntaliitto valmistelee maakuntaohjelmaa. Osana valmistelua Satakuntaliitto haluaa hyödyntää TKI-foorumien asiantuntijoita maakuntaohjelman alustavien teemojen ja tavoitteiden täsmentämisessä. MDI toteutti Satakuntaliiton toimeksiannosta kolme virtuaalista työpajaa TKI-foorumeille maaliskuussa 2021. Työpajojen tuotoksia hyödynnettiin Satakunnan maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian viimeistelyssä.