Satakunnan TKI-foorumien työpajojen fasilitointi

Satakuntaliitto valmistelee maakuntaohjelmaa. Osana valmistelua Satakuntaliitto haluaa hyödyntää TKI-foorumien asiantuntijoita maakuntaohjelman alustavien teemojen ja tavoitteiden täsmentämisessä. MDI toteuttaa Satakuntaliiton toimeksiannosta kolme virtuaalista työpajaa TKI-foorumeille maaliskuussa 2021. Työpajojen tuotoksia hyödynnetään Satakunnan maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian viimeistelyssä.