Satakunnan soten valinnanvapauden asiakaskysely

Satakunnassa on panostettu uudistuksen suunnittelu- ja toimeenpanovaiheessa merkittävästi asukkaiden kuulemiseen monin eri tavoin, tiedon ja palautteen suunnitelmalliseen keruuseen ja erilaisten selvitysten kartoitusten ja analyysien toteuttamiseen osana päätöksentekoa. Avoimen sähköisen kyselyn laatiminen satakuntalaisille valinnanvapauteen liittyvistä kysymyksistä oli looginen jatko tiedolla johtamiseen ja tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa. Tässä projektissa MDI suunnitteli ja laati sähköisen kyselyn sekä vei sähköisen kyselyn kaikille satakuntalaisille avoimelle alustalle linkin muodossa ja teki tulosraportoinnin avoimeen kyselyyn saaduista vastauksista.