Satakunnan maakuntastrategian sparraus

Satakunnassa maakuntastrategian laadinta aloitettiin tammikuussa 2018. Kevään aikana yhteisissä seminaareissa työstettiin mm. tulevan maakunnan arvoja, perustehtävää ja visiota sekä pohdittiin tulevaa konsernirakennetta. Maakunnan strategiakokonaisuudessa on luonnoksen mukaan kuusi strategiaa toteuttavaa ohjelmaa, jotka tarkentavat ja linjaavat teema- ja tehtäväkohtaisesti tavoitteita ja painopisteitä maakuntalain maakuntastrategiaa koskevien vaatimusten mukaisesti. MDI oli mukana tukemassa Satakunnan valmistelijoita vuorovaikutteisten tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi tarjottiin sparraavaa konsultointia strategian käytännön valmistelutyötä ohjaavalle mujo-tiimille ja keskeisimmille luottamuselimille. Prosessin tavoitteena oli tukea ja tuottaa Satakunnan maakuntauudistuksen valmistelijoille versio 0.2 maakuntastrategiasta. Yhteisen työstämisen kautta varmistettiin samalla eri sidosryhmien sitoutuminen strategian alustaviin linjauksiin.