Satakunnan alue-ennakoinnin toimintamallin suunnittelu

Satakuntaliitto uudisti alueellista ennakointityötään kohti ennakoidun rakennemuutoksen hallintaa. Työssä korostuivat ennakoinnin hyödyntäminen, alueiden varautuminen elinkeinojen uudistamiseen sekä älykkään erikoistumisen ja kokeilukulttuurin vahvistaminen. Ennakoiva rakennemuutos on jatkuvaan strategiatyöhön ja päätöksentekoon sisältyvä asia ja ennakoivan rakennemuutoksen hallinta tarvitsee tulevaisuuskestäviä strate-gioita sekä ketterää ja kokeilevaa toteutusta. MDI tuki Satakuntaliittoa alue-ennakoinnin toimintamallin uudistamisessa toimintaympäristön ennakoinnin ja seurannan osalta. Työ valmistui toukokuussa 2016.