Sastamalan kevyt osa-alueittainen väestöennuste

Sastamalan kaupungille ja kaupungin kuudelle eri osa-alueelle tehtiin väestöennuste kolmessa skenaariossa vuosille 2020-2040. Tavoitteena oli kuvata erilaisista lähtökohdista monikeskuksisen kaupungin eri alueiden tulevaa kehitystä ja tuottaa tämän pohjalta tietoa päätöksenteon tueksi. Ennusteen taustaksi tehtiin kevyt kartoitus kaupungin ja kaupungin sisäisten alueiden toteutuneesta kehityksestä, jonka pohjalta rakennettiin kolme skenaariota tulevasta kehityksestä. Kolmessa skenaariossa kuvattiin yhtä lähtökohta-kehitystä sekä tämän pohjalta heikkenevää ja vahvistuvaa kehitystä. Väestönkehityksen lisäksi ennusteessa selvitettiin ikärakenteen ja avainikäryhmien kehitystä ennustejakson aikana.