Salo, datapaketti sijoittuvalle yritykselle

MDI toteutti selkeän tietopaketin Salon alueesta yritysten sijoittumisen ja investointien houkuttelun tueksi. Työn keskeinen tavoite oli tuottaa visuaalisesti tyylitelty, kattava ja informatiivinen tietopaketti Salosta kiinnostuneille yrityksille, yritysryhmille ja sijoittajille sijoittumispäätöksensä tueksi. Tieto koottiin useista eri lähteistä kuvaamaan Saloa, sen laajempaa työssäkäyntialuetta ja kahden tunnin saavutettavuusaluetta. MDI teki kootulle datapaketille myös diaesityksen suomeksi ja englanniksi.

Yrityssalon Sijoittuvan yrityksen datapaketin voi ladata osoitteesta www.investinsalo.fi/tietoa-salosta, ja saada tietoon tärkeimmät Salon alueen tunnusluvut saavutettavuusalueesta, väestöstä, työvoimasta, yritysympäristöstä, aluetaloudesta, infrastruktuurista ja asuinympäristöstä.