Saarijärven-Viitasaaren sijoittumisstrategian laatiminen Karstulan kehitykselle

MDI laatii Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:lle seudullisen sijoittumisstrategian. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas ja Viitasaari. Työssä laaditaan seudulle sijoittumisstrategia, joka sisältää yksityiskohtaisia toimenpide-esityksiä ja tulevaisuuden toimintamalleja. Strategia sisältää myös uusia yhteistyömuotoja, toimenpiteitä tai työkaluja, joita seudulla voidaan tulevina vuosina ottaa käyttöön nykyisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseksi sekä uusien innovatiivisten yritysten ja investoijien houkuttelemiseksi.Sijoittumisstrategiassa määritellään yhteisesti seutukunnan yritysten vahvuudet, mahdollisuudet ja uudet kehittämisavaukset ja –kohteet, joita halutaan tuoda esille. Strategiassa nostetaan esille keihäänkärkiä, joita tuodaan vahvasti esille invest in -toimintaa tukevan alustan ja viestinnän myötä.