Saarijärven-Viitasaaren sijoittumisstrategian laatiminen Karstulan kehitykselle

MDI laati Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:lle seudullisen sijoittumisstrategian. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas ja Viitasaari. Työssä laadittiin seudulle sijoittumisstrategia, joka sisälsi yksityiskohtaisia toimenpide-esityksiä ja tulevaisuuden toimintamalleja. Strategia sisälsi myös uusia yhteistyömuotoja, toimenpiteitä tai työkaluja, joita seudulla voidaan tulevina vuosina ottaa käyttöön nykyisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseksi sekä uusien innovatiivisten yritysten ja investoijien houkuttelemiseksi.Sijoittumisstrategiassa määriteltiin yhteisesti seutukunnan yritysten vahvuudet, mahdollisuudet ja uudet kehittämisavaukset ja –kohteet, joita haluttiin tuoda esille. Strategiassa nostettiin esille keihäänkärkiä, joita tuodaan vahvasti esille invest in -toimintaa tukevan alustan ja viestinnän myötä.