Riihimäen osa-alueittainen väestö ja asuntotuotantoennuste

MDI tuotti Riihimäelle kolme väestöskenaariota tulevasta kaupungin väestönkehityksestä, jotka kuvaavat kaupungin voimakasta kasvua, maltillista kasvua sekä väestön pysymistä nykytasolla. Väestöennuste toteutettiin kaupungin sisäisille alueille, joiden pohjalta tuotettiin asuntotuotantoennuste samoille alueille väestön kehityksen perusteella.