Resurssiviisauden alueellinen skannaus

Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja – kuten luonnonvaroja, raaka-aineita, energiaa, tuotteita ja palveluja, tilaa ja aikaa – harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. MDI kartoitti loka-marraskuussa 2013 Suomen alueiden ja kuntien kiinnostuksen ja strategiset valinnat resurssiviisauteen liittyen. Samalla kartoitus aktivoi toimijoita Sitran 4.12.2013 järjestämään valtakunnalliseen tilaisuuteen. Lisää resurssiviisaudesta: http://www.sitra.fi/ekologia/resurssiviisaus