Reisjärven kunnan strategian sparraus

MDI oli mukana Pohjois-Pohjanmaalla Uusi kunta 2019 -pohdinnoissa. Tämän jatkumona MDI osallistui Reisjärven kunnan strategian sparraukseen tekemällä toimintaympäristökatsauksen dokumenttianalyysinä, elinvoimakyselyn toimijoille sekä yhden strategiapajan helmikuussa 2018. Nämä osiot antoivat eväitä kuntastrategian laadintaan sekä virkajohdolle että luottamushenkilöille. Lisäksi MDI sparrasi strategian kirjoitustyötä alkuvuodesta 2018.