Ravinnekierrätyksen innovaatioleiri

MDI suunnitteli ja fasilitoi 30 tunnin mittaisen ravinnekierrätyksen innovaatioleirin, joka järjestettiin huhtikuussa 2018. Leirin tavoitteina oli alueellisten ravinnekierrätyksen yhteistyömallien toiminnan synnyttäminen ja edistäminen, konkreettisten uusien avauksien luominen ja olemassa olevien symbioosien lujittaminen. Leirin teemoina olivat biokaasu, elintarvikkeet, jätevesi ja lanta. Leirillä työstettiin valittuja ideoita teemakohtaisissa ryhmissä, joiden työskentelyn lopputuloksena syntyi suunnitelma kokeilusta. Leirin 36:sta osallistujasta suurin osa edusti ravinnekierrätykseen liittyvien alojen yrityksiä. Leirillä oli mukana myös tutkijoita, viljelijöitä sekä muita ravinnekierrätyksen asiantuntijoita. Leirin tuloksista tehtiin podcast ja infograafi. Linkki podcastiin: https://soundcloud.com/maaseutuverkosto-maaseutuverkosto/ravinnekierratyksen-innovaatioleiri-2018