Rauman kiertotaloustiekartan laadinta

MDI sparrasi Rauman kaupunkia kiertotaloustiekartan laadinnassa. Työssä pyrittiin konkretisoimaan kiertotalouden tavoitteet, toimenpiteet, potentiaaliset kasvualat ja keskeiset toimijat. Työhön kytkeytyivät olennaisesti myös hiilineutraalisuus ja HINKU-tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä. Prosessiin sisältyivät taustahaastattelut, työpaja, sähköinen kysely ja tiivis loppuraportti.