Rakennerahastojen vaikuttavuusarviointi Etelä-Pohjanmaalla

MDI arvioi Etelä-Pohjanmaan liiton toimeksiannosta Etelä-Pohjanmaalla toteutetun rakennerahastotoiminnan vaikuttavuutta. Arvioinnissa tuotetaan tietoa mm. ohjelmakaudella toteutetun rakennerahastotoiminnan osuvuudesta ja
vaikutuksista erityisesti suhteessa maakunnallisiin tavoitteisiin sekä alueellisten toimijoiden tarpeisiin, tutkitaan toiminnan toteutuksen onnistuneisuutta, tuotetaan tietoa maakunnan yhteistyöryhmän roolista toiminnan toteuttamisessa sekä arvioidaan rakennerahastotoiminnan merkitystä ja lisäarvoa alueellisten kehittämistarpeiden edistämisen näkökulmasta. Lisäksi arvioinnissa tuotetaan tietoa rakennerahastotoiminnan toteutuksen alueellisista kehittämistarpeista, kartoitetaan tulevan ohjelman sisältötarpeita sekä kehitetään vaikuttavuuden arviointia tulevaa ohjelmakautta ajatellen. Hanke alkoi marraskuussa 2019 ja se jatkuu maaliskuulle 2020.