Rakennerahasto-ohjelman arviointi

MDI:n johtama konsortio toteutti Suomen rakennerahasto-ohjelman arvioinnin. Konsortiossa olivat mukana MDI:n lisäksi Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, TK-Eval ja Kuntoutussäätiö. Arviointi käynnistyi loppuvuoden 2016 aikana ja jatkui aina 2019 kesään saakka. Arvioinnin toimeksiantaja oli työ- ja elinkeinoministeriö. Väliraportti 1: https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/1700053/Hallinnon+monet+kasvot+-+v%C3%A4liraportti+5.1.2018.pdf/8d645e41-9aa1-4da1-848a-a709cfd05120 Väliraportti 2: https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/1700053/Tuloksia+toimintaymp%C3%A4rist%C3%B6n+ristiaallokossa+-tuloksellisuustarkastelu+31.5.2018/707ba49b-d4ff-41d9-976f-312a740fe1eb