Rakennemuutostyökalujen analysointi Suomessa

Työssä tehdään selvitys Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joita ovat olleet ÄRM, AIKO ja Silta-sopimukset. Tarkempana tapaustutkimuksen kohteena on Kainuun Talvivaara vuodelta 2015. Työn tilaaja on Tillväxtanalys Ruotsista, joka on kiinnostunut vertailemaan työkaluja Pohjoismaissa. Työ valmistuu alkuvuodesta 2022. Tilläxtanalys julkaisee alkuvuodesta myös Norjan vastaavan raportin. MDI toimii työssä Oxford Researchin alihankkijana.