Rail Baltica Growth Strategy Moderation and Corridor Analysis, kasvustrategian hallintomallin suunnittelu

Kehityskäytävät ovat vahvistumassa sekä Suomessa että kansainvälisesti. MDI oli mukana laatimassa Rail Baltican kasvustrategiaa. Rail Baltica Growth Strategy on Helsingin ja Berliinin ja niiden välillä sijaitsevien suurimpien kaupunkien yhteisponnistus, jossa selvitetään edellytyksiä ratayhteyden rakentamiselle ja alueen kasvulle. MDI toimi hankkeessa KPMG:n alihankkijana. MDI:n tehtävänä oli erityisesti esittää, millaisella hallintamallilla kasvustrategiaa tulisi toteuttaa. Työ valmistui keväällä 2013.