Räätälöity tietopalvelu Kajaanille

Kajaanin kaupungin kaupunkistrategian (2019-2022) ohjaamana Kajaani pyrkii vahvistamaan kuntansa elinvoimaa sekä erityisesti väestön hyvinvointia, sekä kaupunkinsa vetovoimaisuutta ja innovatiivisuuden kehitystä. Strategian sekä kaupungin talouden ja toiminnan tueksi tarvitaan tietoa näiden asioiden kehityksestä ja kunnan tilannekuvasta. MDI toteutti Kajaanille digitaalisen tietopalvelun, jolla seurataan Kajaanin kaupungin kehityskuvaa keskeisimpien aluekehitystä ja elinvoimaisuutta kuvaavien indikaattorien ja kuntavertailujen keinoin. Digitaalisen tietopalvelun keskeisimpiä hyötyjä on mm. se, että kaupungin kehitystä kuvaavat keskeisimmät tiedot löytyvät yhdestä palvelusta valmiiksi visualisoituna. Lisäksi informatiiviset ja monipuoliset kustomoitavat visualisoinnit ovat helposti käytettavissä kaupungin johdon, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden käyttöön (sekä liitettävissä esim. PowerPoint-esityksiin). Tableau-ohjelmalla toteutettu tietopalvelu on julkaistu osoitteessa: www.mdi.fi/tietopalvelu/Kajaani_tietopalvelu.