Raahen tulevaisuusskenaariot

Raahen kaupunki laati kasvustrategiaa, joka asemoituu kaupunkistrategian ja hallintokuntien pitkän aikajänteen operatiivisen toiminnan väliin. Kaupunki tilasi MDI:ltä kasvustrategian tueksi nykytila-analyysin sekä kolme eri kasvuskenaariota tulevaisuuden kaupunkikehittämiseen. Skenaarioilla on kolme suuntaa: supistuva, säilyttävä ja kasvava. Skenaarioiden aikajänne on vuoteen 2025. Skenaarioihin sisältyi palvelurakenteen kehityksen sekä kunta- ja aluetalouden kehityksen analyysi. Skenaarioiden lisäksi laadittiin konkreettisten toimenpiteiden polku toivottuihin skenaarioihin pääsemiseksi.