Porvoon muuttoliikeanalyysi

Projektissa tarkasteltiin Porvoon asemaa maan sisäisessä muuttoliikkeessä ja tutkitaan vuoden 2020 vaikutusta Porvoon muuttoliikkeen volyymeihin sekä rakenteeseen. Projektin tarkastelu perustui tilastotarkasteluun ja lopputuloksena syntyi visuaalinen PowerPoint-raportti Porvoon muuttoliikkeestä vuonna 2020 ja 2010-luvun lopulla.