Porvoon matkailu

Suomen vuotuinen matkailutulo oli tämän työn aikaan 14 miljardia euroa. Siitä riittää jaettavaa, ja jokainen alue haluaa siitä oman siivunsa. Porvoo on yksi tunnetuimmista kohteista Suomessa, mutta matkailua halutaan vahvistaa entisestään. MDI teki pienimuotoisen taustatyön matkailun trendeistä, matkailun suuntaviivoista, pullonkauloista sekä nostoja Porvoon matkailusta. Työ pohjautui vahvasti edeltäneen vuoden lopulla Helsingin kaupungille tehtyyn matkailun visioon, onhan Porvoo metropolialuetta. Tiedon pohjalta tehtiin tulkintoja yhdessä alueen matkailutoimijoiden ja -kehittäjien kanssa matkailupajassa maaliskuun puolivälissä. Työn tilaajana oli Porvoon kaupunki ja kehittämistä tehtiin yhteistyössä Posintran kanssa. Matkailun kehittämistä työstettiin kevään aikana pajoissa ja neuvonantajakaartilla.