Porvoon kaupungin kulttuuriohjelma

MDI toteuttaa Porvoon kaupungille kulttuuriohjelman yhdessä Porvoon kaupungin ja MDI:n kumppanin Krista Petäjäjärven kanssa. Ohjelmassa laaditaan Porvoon kulttuuritoiminnasta nykytilan kuvaus, järjestetään työpajoja laajasti eri toimijoille sekä kerätään aineistoa haastatteluiden ja kattavan kyselyn avulla. Työvaiheiden tarkoituksena on muodostaa yhteinen visio ja konkreettinen toimenpideohjelma porvoolaisen kulttuurin kehittämiselle vuoteen 2030 saakka. Lisäksi työllä rakennetaan yhteistä ymmärrystä porvoolaisen kulttuurin kasvavasta painoarvosta osana kaupungin identiteettiä ja vetovoimaisuutta, vahvistetaan monialaista yhteistyötä ja tuetaan päättäjäviestintää sekä tuodaan näkyviin porvoolaisen kulttuurin monialainen ja moniääninen toimijajoukko.