Pornaisten strategiaprosessin fasilitointi

MDI auttaa Pornaisten kuntaa päivittämään aiemman strategian ja määrittelemään tavoitteet käynnistyneelle valtuustokaudelle. Strategian sisältöjen täsmentäminen toteutetaan perusteellisella taustatyöllä, joka kohdistuu päättyneen valtuustokauden tuotoksiin ja kunnan luovuttamaan tausta-aineistoon. Lisäksi tehdään toimintaympäristöanalyysi, jossa tarkastellaan keskeisimpien muutostekijöiden vaikutuksia Pornaisten kuntaan. Johtoryhmäkeskustelun tuloksena tausta- ja toimintaympäristöanalyysi esitellään kunnanvaltuuston strategiaseminaarissa, jossa tehdään yhdessä keskustellen tarvittavat tarkennukset strategian sisältöihin. Toisessa vaiheessa pohditaan muutostarpeita kunnan viranhaltijaorganisaatiossa ottaen huomioon sote-uudistuksen vaikutukset vuoden 2023 alusta alkaen sekä työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuun siirto kuntiin vuoden 2024 alusta alkaen.