Porin kaupungin elinvoimamittarit

MDI sparrasi Porin kaupunkia elinvoimastrategian päivittämisessä, erityisesti sen mittaroinnissa ja strategia-prosessin pohdinnassa. Projektissa etsittiin tietoa suurimpien suomalaisten kaupunkien kilpailukyvyn seuran-nan käytännöistä ja mittareista sekä kaupunkiyhteisöstrategioista. Projektissa tehtiin esitys, millaisella meto-dilla jatkuvasti päivittyvä strategia tulisi luoda – päämääränä oli itsearviointi ja -seuranta. Tärkeintä ei ole mittareiden määrittely, vaan kaikkien toimijoiden tahdonmuodostuksen ohjaaminen ohjelmaa toteuttaviin aktiviteetteihin. Mittareiden ja seurannan lisäksi keskeistä on asenteen tartuttaminen: millaisilla lupauksilla ja kysymyksillä, kokeiluilla ja kumppaneilla strategia viedään käytäntöön. Työ tehtiin loppuvuodesta 2015.