Pohjoismaisten testi- ja demonstraatioalustojen kartoitus

MDI oli mukana yhteispohjoismaisessa hankkeessa, jossa kartoitettiin pohjoismaisia testi- ja demonstraatioalustoja tarjoavia toimijoita. Testi- ja demonstraatioalustat tarjoavat tietointensiivisille teollisuusyrityksille ympäristön, jossa nämä pääsevät kokeilemaan ideoitaan sekä saavat informaatiota toimintaansa varten kilpailukyvyn lisäämiseksi. Projekti tehtiin yhteistyössä konsortiota johtavan Tanskan teknologisen instituutin, sekä ruotsalaisen Kontigon ja norjalaisen Sintefin kanssa. MDI:n tehtävänä oli kartoittaa kansallisella tasolla testi- ja demonstraatioalustoja tarjoavia toimijoita sekä esitellä muutamia hyviä esimerkkejä onnistuneesta testi- ja demonstraatioalustojen käytöstä. Projektin tuloksena syntyi raportin lisäksi myös interaktiivinen työkalu, jolla voi etsiä erilaisia testi- ja demonstraatioalustoja tarjoavia toimijoita.