Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien arviointi (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)

MDI toteutti Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien jälkiarvioinnin Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Arvioinnissa selvitettiin, miten maakuntaohjelmatyö toiminut alueen kokonaiskehittämisen välineenä kohdemaakunnissa. Työ toteutettiin kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä keskityttiin toimintaympäristön muutoksiin ja maakuntaohjelmien toimeenpanoon ja toisessa vaiheessa syvennettiin arviointitietoa ja vertailtiin maakuntia keskenään.