Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien arviointi

MDI arvioi Pohjois-Suomen alueen neljän maakunnan (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) maakuntaohjelmat . Arvioinnissa selvitetään kunkin maakuntaohjelman tuloksellisuus ja vaikuttavuus, tulosten ja vaikutusten saavuttamista tukeneet ja haitanneet tekijät sekä arvioinnin tekijöiden näkemykset siitä, miten tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin parantaa. Maakuntaohjelmien 2018–2021 ulkoinen arviointi tukee ja ohjaa uusien maakuntaohjelmien valmistelua. Arviointi tehdään kaikille maakunnille yhteisellä tavalla, mutta tulokset raportoidaan maakunnittain. Arvioinnin tiedonkeruumenetelminä ovat maakunnittaiset dokumenttianlyysit, kyselyt, haastattelut ja työpajat.