Pohjois-Savon maakuntaohjelman arviointi II

Pohjois-Savossa tehtiin vuoden 2016 alkupuoliskon aikana maakuntaohjelman 2014–2017 ulkoinen arviointi. Maakuntaohjelma toteuttaa Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmaa, joka linjaa maakunnan kehitystä vuoteen 2030 saakka. Työ toteutettiin suoraviivaisesti kyselyn, haastattelujen ja työpajan kautta. Käynnissä ollut aluehallintouudistus toi oman mielenkiintoisen lisänsä myös tähän arviointityöhön. MDI osallistui arviointityöhön TK-Evalin alihankkijana. Työn tilaaja on Pohjois-Savon liitto ja työ valmistui kesällä 2016.