Pohjois-Savon maakuntaohjelman arviointi

MDI toteutti Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2011–2014 ulkoisen arvioinnin Pohjois-Savon liiton toimeksiannosta. Kyseessä oli ohjelman väliarviointi, joka antoi eväitä sekä nykyisen ohjelmakauden loppuvuosien toimenpiteiden ohjaukseen että valmisteilla olevan tulevan maakuntaohjelman ja EU-ohjelmakauden 2014–2020 painopisteiden ja toimenpiteiden pohdintaan. Arvioinnin kohteena olivat ohjelman toimeenpano, tavoitteiden saavuttaminen ja vaikutus. Työ käynnistyi kesäkuussa 2012 ja päättyi tammikuussa 2013.