Pohjois-Savon maakuntaohjelman arviointi

MDI ja TK-Eval toteuttavat Pohjois-Savon maakuntaohjelman arvioinnin. Arvioinnissa pureudutaan ohjelman tavoitteiden toteutumiseen, painopisteiden osuvuuteen ja ohjelman aikaansaamaan ohjausvaikutukseen sekä annetaan suosituksia uuden maakuntaohjelman valmisteluun. Arvioinnin tiedonkeruumenetelmiä ovat dokumenttianalyysi, sähköinen kysely, haastattelut ja työpaja.