Pohjois-Savon maakuntaohjelman arviointi

MDI ja TK-Eval toteuttivat Pohjois-Savon maakuntaohjelman arvioinnin. Arvioinnissa pureuduttiin ohjelman tavoitteiden toteutumiseen, painopisteiden osuvuuteen ja ohjelman aikaansaamaan ohjausvaikutukseen sekä annettiin suosituksia uuden maakuntaohjelman valmisteluun. Arvioinnin tiedonkeruumenetelmiä olivat dokumenttianalyysi, sähköinen kysely, haastattelut ja työpaja.