Pohjois-Savon alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2023-2027 ennakkoarviointi

MDI toteuttaa Pohjois-Savon alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman ennakkoarvioinnin TK-Evalin kanssa. Ennakkoarvioinnin tarkoituksena on arvioida Pohjois-Savon alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman vastaavuus
Pohjois-Savon maaseudun kehittämistarpeisiin. Lisäksi ennakkoarvioinnissa tuotetaan arvio siitä, millaisia taloudellisia
ja muita vaikutuksia ohjelmalla olisi Pohjois-Savon maaseutualueille, kuntiin ja paikalliseen yritystoimintaan sekä arvio
alueellisen suunnitelman ja Pohjois-Savon maakuntaohjelman yhteensopivuudesta. Arvioinnin tiedonkeruumenetelminä ovat dokumentti- ja tilastoanalyysi, haastattelut sekä työpaja.