Pohjois-Pohjanmaan alueellisen maaseutusuunnitelman itsearvioinnin sparraus

MDI sparrasi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman itsearviointiprosessia vuoden 2018 ajan. MDI:n rooliin kuului mm. asiantuntija-apu itsearviointiprosessin ja sen eri vaiheiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Prosessi käynnistettiin virallisesti Maaseutupäivät 2018-tilaisuudessa Oulussa 8-9.2, jolloin alueen hanketoimijat viritettiin itsearviointiin koulutuksen ja ryhmäkeskustelujen avulla. Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman eteneminen ja tulokset käytiin läpi painopisteittäin kevään ja syksyn aikana itsearviointikyselyjen ja fokusryhmäkeskustelujen kautta.